> Начало > Проекти > Проект „По-близки и по-успешни в община Смолян“ Намаляване на бедността и насърчаване на социалното

Проект „По-близки и по-успешни в община Смолян“ Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Община Смолян стартира проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“

17.03.2022

Финансиран от Европейския социален фонд чрез и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020.