> Начало > Общински съвет > Постоянни комисии

Постоянни комисииI. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 • Председател – Стоян Иванов
 • Членове:
 1. Вижданка Младенова
 2. Виолета Бояджиева
 3. Иван Френкев
 4. Радослава Вълчанова - Кисимова
 5. Коста Начев
 6. Костадин Василев
 7. Мария Семерджиева
 8. Милен Журналов
 9. Минчо Симов
 10. Софка Иванова
 11. Стефан Сабрутев
 12. Тодор Митов
   

 

 

 

II.КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

 • Председател – Екатерина Гаджева
 • Членове
 1. Валентин Кюлхански
 2. Вижданка Младенова
 3. Денислав Костов
 4. Димитър Ангелов
 5. Иван Гавазов
 6. Иван Френкев
 7. Радослава Вълчанова - Кисимова
 8. Петър Янев
 9. Стефан Сабрутев
 10. Тодор Митов
   


 

 

III.КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 • Председател – Милен Журналов
 • Членове:
 1. Божидар Шуманов
 2. Виолета Бояджиева
 3. Димитър Ангелов
 4. Илия Томов
 5. Петър Янев
 6. Рабие Кьосева
 7. Сийка Йочева
 8. Софка Иванова

 

 

IV.КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

 • Председател – Ангел Безергянов
 • Членове:
 1. Божидар Шуманов
 2. Димитър Кръстанов
 3. Иван Гавазов
 4. Коста Начев
 5. Петър Мирчев
 6. Рабие Кьосева
 7. Салих Аршински
 8. Филип Топов
   


 

 

V. КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 • Председател – Петър Мирчев
 • Членове:
 1. Димитър Кръстанов
 2. Радослава Вълчанова - Кисимова
 3. Костадин Василев
 4. Салих Аршински