> Начало > Общински съвет > Постоянни комисии

Постоянни комисииI. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 • Председател – Стоян Иванов
 • Членове:
 1. Вижданка Младенова
 2. Виолета Бояджиева
 3. Иван Френкев
 4. Коста Начев
 5. Мария Семерджиева
 6. Милен Журналов
 7. Минчо Симов
 8. Радослава Вълчанова - Кисимова
 9. Софка Иванова
 10. Стефан Бадев
 11. Тихомир Ризов
 12. Тодор Митов

 

 

 

 

II.КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

 • Председател – Екатерина Гаджева
 • Членове
 1. Валентин Кюлхански
 2. Вижданка Младенова
 3. Денислав Костов
 4. Димитър Ангелов
 5. Иван Гавазов
 6. Иван Френкев
 7. Радослава Вълчанова - Кисимова
 8. Петър Янев
 9. Стефан Бадев
 10. Тодор Митов
   


 

 

III.КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 • Председател – Милен Журналов
 • Членове:
 1. Божидар Шуманов
 2. Виолета Бояджиева
 3. Димитър Ангелов
 4. Илия Томов
 5. Петър Янев
 6. Рабие Кьосева
 7. Сийка Йочева
 8. Софка Иванова

 

 

IV.КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

 • Председател – Ангел Безергянов
 • Членове:
 1. Божидар Шуманов
 2. Димитър Кръстанов
 3. Иван Гавазов
 4. Коста Начев
 5. Петър Мирчев
 6. Рабие Кьосева
 7. Салих Аршински
 8. Филип Топов
   


 

 

V. КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 • Председател – Петър Мирчев
 • Членове:
 1. Димитър Кръстанов
 2. Радослава Вълчанова - Кисимова
 3. Салих Аршински
 4. Тихомир Ризов