ПИРО 2021-2027

Община Смолян кани заинтересовани лица да вземат участие в подготовката на План за интегрирано развитие на община Смолян за периода 2021 – 2027 година

26.08.2020

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) е средносрочен стратегически документ, който интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на територията, които се ...

< 1 2 3