ПИРО 2021-2027

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ОБРАЗОВАНИЕ

02.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ОБРАЗОВАНИЕ

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА КУЛТУРА

02.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА КУЛТУРА

ПРОТОКОЛ И СНИМКИ ОТ ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ПИРО 2021-2027

02.10.2020

  ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ    PDF Файл - Протокол  

АНКЕТИ

25.09.2020

Община Смолян провежда проучванe на нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни, имащи отношение към развитие на територията на общината.

ПРОЕКТЕН ФИШ

25.09.2020

Идея за проект План за интегрирано развитие на община Смолян 2021 – 2027 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИ СРЕЩИ/ФОКУС ГРУПИ С ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

24.09.2020

Септември – Октомври 2020 г.

КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН

24.09.2020

За подготовка на план за интегрирано развитие на община (ПИРО) Смолян 2021 – 2027 г.

ЗАПОВЕД №РД-0939 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.09.2020

Сформиране на Работна група за подготовката, изготвянето и одобряването на Плана за интегрирано развитие на община Смолян за периода 2021-2027 г.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

27.08.2020

За разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2017 г.

Община Смолян кани заинтересовани лица да вземат участие в подготовката на План за интегрирано развитие на община Смолян за периода 2021 – 2027 година

26.08.2020

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) е средносрочен стратегически документ, който интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на територията, които се ...

< 1 2