ПИРО 2021-2027

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

28.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ТУРИЗЪМ

28.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ТУРИЗЪМ

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

28.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ПИРО СМОЛЯН

20.10.2020

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНИКАЦИИ ЧАСТ 1 И 2

14.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНИКАЦИИ ЧАСТ 1 И 2

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

14.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

02.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ОБРАЗОВАНИЕ

02.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ОБРАЗОВАНИЕ

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА КУЛТУРА

02.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА КУЛТУРА

ПРОТОКОЛ И СНИМКИ ОТ ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ПИРО 2021-2027

02.10.2020

  ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ    PDF Файл - Протокол  

1 2 >