ПИРО 2021-2027

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021 – 2027 г.

24.11.2022

Приет с Решение No 991 от 27.10.2022 г. на Общински съвет – Смолян

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО 2021-2027 Г.

22.05.2024

Приет с Решение №174 / 25.04.2024 г. на Общински съвет - Смолян

Проведе се обществено обсъждане на ПИРО 2021-2027 г.

28.09.2022

На 20 Септември 2022 г., от 17:00 часа в зала 247 на Община Смолян се проведе Обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Смолян за периода 2021-2027 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

09.09.2022

Община Смолян е във финален етап от разработването и представянето на План за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

28.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ТУРИЗЪМ

28.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ТУРИЗЪМ

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

28.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ПИРО СМОЛЯН

20.10.2020

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНИКАЦИИ ЧАСТ 1 И 2

14.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНИКАЦИИ ЧАСТ 1 И 2

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

14.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1 2 3 >