ПИРО 2021-2027

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ПИРО СМОЛЯН

20.10.2020

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2027

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНИКАЦИИ ЧАСТ 1 И 2

14.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНИКАЦИИ ЧАСТ 1 И 2

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

14.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

02.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ОБРАЗОВАНИЕ

02.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ОБРАЗОВАНИЕ

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА КУЛТУРА

02.10.2020

РЕЗЮМЕ И СНИМКИ ОТ ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА КУЛТУРА

ПРОТОКОЛ И СНИМКИ ОТ ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ПИРО 2021-2027

02.10.2020

  ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ    PDF Файл - Протокол  

АНКЕТА

25.09.2020

Община Смолян провежда проучванe на нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни, имащи отношение към развитие на територията на общината.

ПРОЕКТЕН ФИШ

25.09.2020

Идея за проект План за интегрирано развитие на община Смолян 2021 – 2027 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИ СРЕЩИ/ФОКУС ГРУПИ С ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

24.09.2020

Септември – Октомври 2020 г.

1 2 >