> Начало > Устройство на територията > Регистър на издадените разрешения за строеж на главен архитект на община Смолян

Регистър на издадените разрешения за строеж на главен архитект на община Смолян

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

За периода от 01.01.2020 г. до 10.07.2020 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

За периода от 01.01.2019 г. до 02.01.2020 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

За периода от 01.01.2018 г. до 02.01.2019 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

За периода от 01.01.2017 г. до 01.01.2018 г.