> Начало > Социални дейности > Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян

СТАРТИРА ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА „КООРДИНАТОР/ДИСПЕЧЕР“ - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

24.10.2019

Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Смолян“ по Договор BG05M9OP001-2.040-0033-С01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Компонент 2 процедура ...

СТАРТИРА ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА „СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

22.10.2019

Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Смолян“ по Договор BG05M9OP001-2.040-0033-С01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,Компонент 2 процедура чрез ...

Съобщение за удължаване срока за прием на документите

20.09.2019

По следните позиции: ДОМАШЕН ПОМОЩНИК и ПОТРЕБИТЕЛИ

СТАРТИРА ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

02.09.2019

По следните позиции: МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ, РЕХАБИЛИТАТОР, ПСИХОЛОГ, КООРДИНАТОР/ДИСПЕЧЕР И ШОФЬОР

СТАРТИРА ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

29.08.2019

Стартира приемането на документи за „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ по проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, ...

СТАРТИРА ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

29.08.2019

Стартира приемането на документи за потребители на интегрирани здравно-социални услуги услуги по проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“,

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

16.07.2019

Община Смолян стартира изпълнението на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова ...