> Начало > Общински съвет > Съдебни заседатели

Съдебни заседатели

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

19.03.2024

На 12.03.2024 г. от 14:00 часа, в зала № 211, Община Смолян, бул. „България“ № 12, се проведе заседание на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 1278/29.06.2023 г. на Общински съвет – Смолян, съгласно т.20 от ...

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

22.02.2024

На 19.02.2024 г. от 15:30 часа, в зала № 211, Община Смолян, бул. „България“ № 12, се проведе заседание на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 1278/09.02.2024 г. на Общински съвет – Смолян, съгласно т. 20 от ...

СЪОБЩЕНИЕ

16.02.2024

В изпълнение на чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 46, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

20.09.2023

На 18.09.2023г. от 11.00 часа в зала № 211 на Община Смолян се проведе заседание на временна комисия за избор на съдебни заседатели назначена с Решение № 1278 от 29.06.2023 г. на Общински съвет – Смолян.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН И РАЙОНЕН СЪД – СМОЛЯН

21.07.2023

За Окръжен съд - Смолян, следва да бъдат избрани 16 съдебни заседатели, а за Районен съд – Смолян, следва да бъдат избрани 14 съдебни заседатели.

ПРОТОКОЛ

14.01.2020

На 13.01.2020 г. от 14:00 часа, в зала № 211, Община Смолян, бул. „България“ № 12, се проведе заседание на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 11/28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян, съгласно т. 2 от Протокол ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

17.12.2019

В изпълнение на Решение № 11 по т. 2 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Смолян, проведено на 28.11.2019 г., отразено в Протокол № 3.

ПРОТОКОЛ

03.10.2019

Днес, 30.09.2019 г. от 14.00 часа в зала № 247 на Община Смолян, бул. „България“ № 12 се проведе заседание на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 1208/17.07.2019 г. на Общински съвет – Смолян, съгласно т. 2 от ...

ДОКЛАД

03.10.2019

НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИЗБРАНА С РЕШЕНИЕ № 1208/17.07.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ

11.09.2019

Протокол от проведено заседание на временната комисия за избор на съдебни заседатели.

1 2 >