> Начало > Общински съвет > Съдебни заседатели

Съдебни заседатели

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

20.09.2023

На 18.09.2023г. от 11.00 часа в зала № 211 на Община Смолян се проведе заседание на временна комисия за избор на съдебни заседатели назначена с Решение № 1278 от 29.06.2023 г. на Общински съвет – Смолян.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН И РАЙОНЕН СЪД – СМОЛЯН

21.07.2023

За Окръжен съд - Смолян, следва да бъдат избрани 16 съдебни заседатели, а за Районен съд – Смолян, следва да бъдат избрани 14 съдебни заседатели.

ПРОТОКОЛ

14.01.2020

На 13.01.2020 г. от 14:00 часа, в зала № 211, Община Смолян, бул. „България“ № 12, се проведе заседание на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 11/28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян, съгласно т. 2 от Протокол ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

17.12.2019

В изпълнение на Решение № 11 по т. 2 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Смолян, проведено на 28.11.2019 г., отразено в Протокол № 3.

ПРОТОКОЛ

03.10.2019

Днес, 30.09.2019 г. от 14.00 часа в зала № 247 на Община Смолян, бул. „България“ № 12 се проведе заседание на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 1208/17.07.2019 г. на Общински съвет – Смолян, съгласно т. 2 от ...

ДОКЛАД

03.10.2019

НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИЗБРАНА С РЕШЕНИЕ № 1208/17.07.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ

11.09.2019

Протокол от проведено заседание на временната комисия за избор на съдебни заседатели.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

28.08.2019

Удължаване на срока за приемане на документи за избор на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Районен съд – Смолян и Окръжен съд - Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

22.07.2019

В изпълнение на Решение по т.2 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Смолян, проведено на 17.07.2019 г., отразено в Протокол №55