> Начало > Екология > Оперативна програма Околна среда

Оперативна програма Околна среда

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА

Официална страница на ОПОС 2014-2020

ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА

Официална страница на Програма „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021 -2027 Г.“

Проект “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян - фаза 2”

11.10.2023

Информация за проекта

BG16M1OP002-2.009-0027-С01 „ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОБРА ПРАКТИКА ЗА НАМАЛЯВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА И КАПАЦИТЕТА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

17.03.2022

Проект „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и повишаване информираността и капацитета за рециклиране в община Смолян“

BG16M1OP002-3.031-0009-С01 „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА НАТУРА 2000 В РЕГИОН СМОЛЯН“

24.06.2021

Информация за проекта

BG16M1OP002-5.003-0004 “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян”

17.07.2019

Информация за проекта

BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Смолян“

19.03.2019

Информация за проекта

ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН”

22.07.2011

Информация за изпълнението на проекта