> Начало > Туризъм > Програма туризъм

Програма туризъм

ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА ТУРИЗЪМ ЗА 2022 Г. И ПРОГРАМА ТУРИЗЪМ ЗА 2023 Г.

Програмата за развитие на туризма в Община Смолян се разработва на основание чл. 11 от Закона за туризма.

Общински фонд за подкрепа на местни инициативи

Общински фонд за подкрепа на местни инициативи свързани с развитието на туризма в община Смолян