> Начало > Административни услуги > Административни услуги „Търговия, туризъм и транспорт"

Административни услуги „Търговия, туризъм и транспорт"2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2047 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

2050 Прекратяване на категория на туристически

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

2123 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат

2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта