Решения

РЕШЕНИЯ ОТ №694 ДО №747 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2018 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №35

01.03.2018

РЕШЕНИЯ ОТ №694 ДО №747 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №668 ДО №693 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 06.02.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №34

14.02.2018

РЕШЕНИЯ ОТ №668 ДО №693 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №665 ДО №667 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.01.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №33

19.01.2018

РЕШЕНИЯ ОТ №665 ДО №667 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №644 ДО №664 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.12.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №32

05.01.2018

РЕШЕНИЯ ОТ №644 ДО №664 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №603 ДО №643 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №31

07.12.2017

РЕШЕНИЯ ОТ №603 ДО №643 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №585 ДО №602 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 06.10.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №30

13.10.2017

РЕШЕНИЯ ОТ №585 ДО №602 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №564 ДО №584 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.08.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №28

07.09.2017

РЕШЕНИЯ ОТ №564 ДО №584 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №540 ДО №563 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.07.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №27

03.08.2017

РЕШЕНИЯ ОТ №540 ДО №563 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №507 ДО №539 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.06.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №26

06.07.2017

РЕШЕНИЯ ОТ №507 ДО №539 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №483 ДО №506 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН.ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.05.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №25

07.06.2017

РЕШЕНИЯ ОТ №483 ДО №506 ВКЛЮЧИТЕЛНО

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 147 148 >