Решения

РЕШЕНИЯ ОТ №217 ДО №233 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №9

05.06.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №217 ДО №233 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №178 ДО №216 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №8

12.05.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №178 ДО №216 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №95 ДО №177 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №6

06.03.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №95 ДО №177 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ №77 И №94 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №5

11.02.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №77 И №94 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ №51 И №76 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №4

08.01.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №51 И №76 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ №06 И №50 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №3

06.12.2019

РЕШЕНИЯ ОТ №06 И №50 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ №02 И №05 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.11.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №2

27.11.2019

РЕШЕНИЯ ОТ №02 И №05 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЕ №01 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 08.11.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №01

13.11.2019

РЕШЕНИЕ №01

РЕШЕНИЯ №1256 И №1272 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 10.10.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №59

17.10.2019

РЕШЕНИЯ ОТ №1256 И №1272 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ №1249 И №1255 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.09.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №58

26.09.2019

РЕШЕНИЯ ОТ №1249 И №1255 ВКЛЮЧИТЕЛНО

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 148 149 >