Решения

РЕШЕНИЯ ОТ №862 ДО №877 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.07.2018 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №40

23.07.2018

РЕШЕНИЯ ОТ №862 ДО №877 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИE №861 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТO НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.06.2018 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №39

06.07.2018

РЕШЕНИE №861

РЕШЕНИЯ ОТ №831 ДО №860 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №38

15.06.2018

РЕШЕНИЯ ОТ №831 ДО №860 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №796 ДО №830 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 10.05.2018 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №37

18.05.2018

РЕШЕНИЯ ОТ №796 ДО №830 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №748 ДО №795 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.03.2018 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №36

04.04.2018

РЕШЕНИЯ ОТ №748 ДО №795 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №694 ДО №747 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2018 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №35

01.03.2018

РЕШЕНИЯ ОТ №694 ДО №747 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №668 ДО №693 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 06.02.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №34

14.02.2018

РЕШЕНИЯ ОТ №668 ДО №693 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №665 ДО №667 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.01.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №33

19.01.2018

РЕШЕНИЯ ОТ №665 ДО №667 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №644 ДО №664 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.12.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №32

05.01.2018

РЕШЕНИЯ ОТ №644 ДО №664 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №603 ДО №643 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №31

07.12.2017

РЕШЕНИЯ ОТ №603 ДО №643 ВКЛЮЧИТЕЛНО

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 145 146 >