Решения

РЕШЕНИЯ ОТ №287 ДО №321 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №14

02.10.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №287 ДО №321 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №254 ДО №286 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.08.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №13

21.08.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №254 ДО №286 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИE №253 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №11

29.07.2020

РЕШЕНИE №253

РЕШЕНИЯ ОТ №234 ДО №252 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.06.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №10

02.07.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №234 ДО №252 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №217 ДО №233 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №9

05.06.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №217 ДО №233 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №178 ДО №216 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №8

12.05.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №178 ДО №216 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №95 ДО №177 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №6

06.03.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №95 ДО №177 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ №77 И №94 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №5

11.02.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №77 И №94 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ №51 И №76 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №4

08.01.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №51 И №76 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ №06 И №50 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2019 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №3

06.12.2019

РЕШЕНИЯ ОТ №06 И №50 ВКЛЮЧИТЕЛНО

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 145 146 >