Решения

РЕШЕНИЯ ОТ №1309 ДО №1336 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.08.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 52

07.09.2023

РЕШЕНИЯ ОТ №1309 ДО №1336 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №1284 ДО №1308 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.07.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 51

03.08.2023

РЕШЕНИЯ ОТ №1284 ДО №1308 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №1259 ДО №1283 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.06.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 49

06.07.2023

РЕШЕНИЯ ОТ №1259 ДО №1283 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №1233 ДО №1258 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.05.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 48

01.06.2023

РЕШЕНИЯ ОТ №1233 ДО №1258 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №1190 ДО №1232 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.04.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

28.04.2023

РЕШЕНИЯ ОТ №1190 ДО №1232 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №1076 ДО №1189 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.03.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

23.03.2023

РЕШЕНИЯ ОТ №1076 ДО №1189 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №1096 ДО №1175 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.02.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

02.03.2023

РЕШЕНИЯ ОТ №1096 ДО №1175 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №1077 ДО №1095 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.01.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

02.02.2023

РЕШЕНИЯ ОТ №1077 ДО №1095 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №1053 ДО №1076 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №43

09.01.2023

РЕШЕНИЯ ОТ №1053 ДО №1076 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №1050 ДО №1052 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.12.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №42

14.12.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №1050 ДО №1052 ВКЛЮЧИТЕЛНО

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 148 149 >