Решения

РЕШЕНИЯ ОТ №243 ДО №271 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 01.09.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 16

08.09.2016

РЕШЕНИЯ ОТ №243 ДО №271 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЕ №242 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.08.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 15

24.08.2016

РЕШЕНИЕ №242

РЕШЕНИЯ ОТ №218 ДО №241 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.07.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 14

04.08.2016

РЕШЕНИЯ ОТ №218 ДО №241 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.07.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 14

РЕШЕНИЯ ОТ №195 ДО №217 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.06.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 13

22.06.2016

РЕШЕНИЯ ОТ №195 ДО №217 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №180 ДО №194 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.05.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 12

19.05.2016

РЕШЕНИЯ ОТ №180 ДО №194 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №154 ДО №179 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.04.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 11

20.04.2016

РЕШЕНИЯ ОТ №154 ДО №179 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №140 ДО №153 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 10

31.03.2016

РЕШЕНИЯ ОТ №140 ДО №153 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №126 ДО №139 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 08.03.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 9

16.03.2016

РЕШЕНИЯ ОТ №126 ДО №139 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №64 ДО №125 ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.02.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 8

26.02.2016

РЕШЕНИЯ ОТ №64 ДО №125 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЕ №63 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.02.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 7

10.02.2016

РЕШЕНИЕ №63

< 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 148 149 >