Решения

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН

10.09.2015

Отчет за дейността на общински съвет – Смолян и неговите комисии за периода 07.11.2011 г. – 10.09.2015 г.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 53

03.09.2015

РЕШЕНИЯ ОТ №1075 ДО 1121 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 11.07.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 51

17.07.2015

РЕШЕНИЯ ОТ №1064 ДО №1073 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.06.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 50

02.07.2015

РЕШЕНИЯ ОТ №1009 ДО №1063 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 49

05.06.2015

РЕШЕНИЯ ОТ №972 ДО №1008

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 48

08.05.2015

РЕШЕНИЯ ОТ №926 ДО №971

РЕШЕНИЕ №925 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

ОТНОСНО: Награждаване на Петър Димитров Аргиров със Значка на Смолян

РЕШЕНИЕ №925 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

ОТНОСНО: Награждаване на Петър Димитров Аргиров със Значка на Смолян

РЕШЕНИЕ №924 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

ОТНОСНО: Награждаване на генерал-лейтенант офицер от резерва Стоян Нешев Топалов със Значка на Смолян

РЕШЕНИЕ №923 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

ОТНОСНО: Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2014 година на община Смолян

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 145 146 >