Решения

РЕШЕНИЯ №851 И №883 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.05.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №35

03.06.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №851 ДО №883 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ №849 И №850 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.04.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №34

05.05.2022

РЕШЕНИЯ №849 И №850

РЕШЕНИЯ ОТ №812 ДО №848 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.03.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №33

07.04.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №812 ДО №848 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №739 ДО №811 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №32

02.03.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №739 ДО №811 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №716 ДО №738 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №31

03.02.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №716 ДО №738 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №685 ДО №715 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.12.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №30

30.12.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №685 ДО №715 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №668 ДО №684 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.11.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №29

02.12.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №668 ДО №684 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №645 ДО №667 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2021 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №28

04.11.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №645 ДО №667 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №620 ДО №644 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.09.2021 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №27

06.10.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №620 ДО №644 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №604 ДО №619 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.08.2021 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №26

02.09.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №604 ДО №619 ВКЛЮЧИТЕЛНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 145 146 >