Решения

РЕШЕНИЯ ОТ №381 ДО №404 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.12.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №17

30.12.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №381 ДО №404 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №360 ДО №380 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.11.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №16

02.12.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №360 ДО №380 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №322 ДО №359 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.10.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №15

06.11.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №322 ДО №359 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №287 ДО №321 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №14

02.10.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №287 ДО №321 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №254 ДО №286 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.08.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №13

21.08.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №254 ДО №286 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИE №253 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №11

29.07.2020

РЕШЕНИE №253

РЕШЕНИЯ ОТ №234 ДО №252 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.06.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №10

02.07.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №234 ДО №252 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №217 ДО №233 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.05.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №9

05.06.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №217 ДО №233 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №178 ДО №216 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №8

12.05.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №178 ДО №216 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №95 ДО №177 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №6

06.03.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №95 ДО №177 ВКЛЮЧИТЕЛНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 143 144 >