Решения

РЕШЕНИЯ ОТ №1077 ДО №1095 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.01.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

02.02.2023

РЕШЕНИЯ ОТ №1077 ДО №1095 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №1053 ДО №1076 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №43

09.01.2023

РЕШЕНИЯ ОТ №1053 ДО №1076 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №1050 ДО №1052 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.12.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №42

14.12.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №1050 ДО №1052 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №1016 ДО №1049 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.11.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №41

01.12.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №1016 ДО №1049 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №988 ДО №1015 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.10.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №40

03.11.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №988 ДО №1015 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №971 ДО №987 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.09.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 39

06.10.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №971 ДО №987 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №951 ДО №970 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.08.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №38

01.09.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №951 ДО №970 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №926 ДО №950 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.07.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №37

04.08.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №926 ДО №950 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №884 ДО №925 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.06.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №36

07.07.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №884 ДО №925 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ №851 И №883 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.05.2022 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ №35

03.06.2022

РЕШЕНИЯ ОТ №851 ДО №883 ВКЛЮЧИТЕЛНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 146 147 >