Решения

РЕШЕНИЯ ОТ №552 ДО №563 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.05.2021 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №22

02.06.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №552 ДО №563 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №526 ДО №551 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.04.2021 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №21

07.05.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №526 ДО №551 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №509 ДО №525 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.03.2021 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №20

07.04.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №509 ДО №525 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №434 ДО №508 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.02.2021 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №19

04.03.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №434 ДО №508 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №405 ДО №433 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2021 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №18

28.01.2021

РЕШЕНИЯ ОТ №405 ДО №433 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №381 ДО №404 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.12.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №17

30.12.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №381 ДО №404 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №360 ДО №380 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.11.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №16

02.12.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №360 ДО №380 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №322 ДО №359 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.10.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №15

06.11.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №322 ДО №359 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №287 ДО №321 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №14

02.10.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №287 ДО №321 ВКЛЮЧИТЕЛНО

РЕШЕНИЯ ОТ №254 ДО №286 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.08.2020 ГОДИНА,ПРОТОКОЛ №13

21.08.2020

РЕШЕНИЯ ОТ №254 ДО №286 ВКЛЮЧИТЕЛНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 144 145 >