> Начало > Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители – 14 ноември 2021 г.

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители – 14 ноември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

25.11.2021

От 26.11.2021 г. (петък) започва изплащането на възнагражденията.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (РИК)

Информация и контакти на Районна избирателна комисия Смолян (РИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СМОЛЯН

Видеоклипове за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители – 14 ноември 2021 г.

ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

Списък на секциите с машинно гласуване на територията на община Смолян и разяснителна кампания на централна избирателна комисия.

Условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

В изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Централната избирателна комисия публикува методически указания във връзка с насрочените избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

18.11.2021

Oт избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)

ОКРЪЖНА И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

17.11.2021

Информация за адресите и телефоните в Окръжна и Районна прокуратура гр. Смолян на които гражданите могат да подават сигнали за престъпления против политическите права, във връзка с произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на Република ...

1 2 3 >