> Начало > Конкурси и обяви за работа

Конкурси и обяви за работа

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

05.12.2022

За длъжността „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

22.11.2022

За длъжността Директор на дирекция ”Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

14.11.2022

За длъжността „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване“

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

31.10.2022

ПО ПРОЕКТ „ПО-БЛИЗКИ И ПО- УСПЕШНИ В ОБЩИНА СМОЛЯН”, ФИНАНСИРАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

СПИСЪК НА КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

18.10.2022

Във връзка с изпълнение на дейност 6: „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян”, процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция ...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

12.10.2022

Във връзка с изпълнение на дейност 6: „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян”.

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ОБЯВЯВА КОНКУРС

11.10.2022

ТАНЦЬОРИ ЗА ТАНЦОВ СЪСТАВ – МЪЖЕ

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

23.09.2022

ПО ПРОЕКТ „ПО-БЛИЗКИ И ПО- УСПЕШНИ В ОБЩИНА СМОЛЯН”, ФИНАНСИРАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

29.07.2022

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - С. ФАТОВО, ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

14.06.2022

За длъжността Директор на дирекция ”Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите“

< 1 2 3 4 5 6 7 >