> Начало > Конкурси и обяви за работа

Конкурси и обяви за работа

СЪОБЩЕНИЕ

04.09.2023

ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС НА 01.09.2023 Г. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТАРИУМ''

ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА СМОЛЯН" ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

31.08.2023

За свободната позиция - психолог.

СЪОБЩЕНИЕ

24.08.2023

ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТАРИУМ С АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ“ /ПАО/ – СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ

18.07.2023

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТАРИУМ С АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ“

СПИСЪК ЗА КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

29.05.2023

За длъжностите Старши експерт икономист и Експерт икономист по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян”.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

22.05.2023

За длъжностите Старши експерт икономист и Експерт икономист по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян”.

ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА СМОЛЯН" ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

18.05.2023

За свободната позиция рехабилитатор/кинезитерапевт.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

05.05.2023

За заемане на длъжности за изпълнение на дейност 6: „Кариерно ориентиране на учениците в четири училища в община Смолян“ по проект „По-близки и по-успешни в община Смолян“, финансирана по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен ...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ИНТЕРВЮ ПО ОБЯВЕНИЯ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

24.02.2023

В съответствие с Процедурата за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01, „Укрепване капацитета на Община Смолян“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

23.02.2023

За длъжността Специалист /в областта на информационните технологии/ в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Община Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 >