> Начало > Конкурси и обяви за работа

Конкурси и обяви за работа

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ

08.12.2023

По обявения прием на документи за заемане на длъжността сътрудник „Социални дейности“.

ОБЯВЛЕНИЕ

30.11.2023

Община Смолян в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01 „Укрепване капацитета на Община Смолян“, обявява прием на документи за заемане на длъжността: Сътрудник „Социални дейности“

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ИНТЕРВЮ

08.11.2023

ПО ОБЯВЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

ОБЯВЛЕНИЕ

03.11.2023

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ"

СЪОБЩЕНИЕ

01.11.2023

Списък на лицата, допуснати и недопуснати до явяване на интервю по обявения прием на документи за заемане на длъжността сътрудник „Социални дейности“

ОБЯВЛЕНИЕ

23.10.2023

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

12.10.2023

ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ГР. СМОЛЯН, УЛ. ЕВРИДИКА №35

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС НА 25.09.2023 Г.

26.09.2023

За персонал на общностен център – гр. Смолян, кв. Каптажа предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително и в домашна среда за деца до 7 годишна възраст и техните семейства, включително за деца с увреждания и деца от ...

ОБЯВЛЕНИЕ

12.09.2023

Конкурс за подбор на персонал на общностен център – гр. Смолян, кв. Каптажа предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги

ОБЯВЛЕНИЕ

08.09.2023

Конкурс за длъжността директор на дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 35

< 1 2 3 4 5 6 7 >