> Начало > Конкурси и обяви за работа

Конкурси и обяви за работа

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ИНТЕРВЮ ПО ОБЯВЕНИЯ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

24.02.2023

В съответствие с Процедурата за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01, „Укрепване капацитета на Община Смолян“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

23.02.2023

За длъжността Специалист /в областта на информационните технологии/ в дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Община Смолян

ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА СМОЛЯН" ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

20.02.2023

За потребители за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА СМОЛЯН" ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

20.02.2023

За позициите: „Домашен помощник“, „Координатор/диспечер“, „Работник, изпълняващ доставка на храни и лекарства до домовете на потребителите“, „Социален работник“, Сътрудник „Социални дейности“, Специалист „Здравни грижи“, ...

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ПО ОБЯВЕНИЯ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

16.02.2023

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

06.02.2023

За заемане на длъжността сътрудник „Социални дейности“

ОБЯВЛЕНИЕ

19.01.2023

Община Смолян обявява прием на документи за свободната длъжност Специалист /в областта на информационните технологии/.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

22.12.2022

За длъжността директор на дирекция „Строителство, инфраструктура, опазване на околната среда и стопанисване на горите”

ОБЯВЛЕНИЕ

19.12.2022

Във връзка с провеждането на конкурс за държавен служител за длъжността директор на дирекция СИОССГ.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

14.12.2022

За длъжността старши юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване”

1 2 3 4 >