> Начало > Конкурси и обяви за работа

Конкурси и обяви за работа

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

02.11.2021

Oт конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

12.10.2021

За длъжност „Шофьор“ в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, гр. Смолян.

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

05.10.2021

За позицията „Работник, изпълняващ доставки по домовете“ по Проект “Патронажна грижа +“.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

04.10.2021

За длъжноститe „Огняр/поддръжка“ и „Психолог“ в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, гр. Смолян.

УВЕДОМЛЕНИЕ

04.10.2021

За осъществяване на подбор на персонал в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“– Смолян

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС

01.10.2021

За длъжността „главен архитект“ в Общинска администрация Смолян

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ

29.09.2021

За длъжностите „Огняр/поддръжка“, „Шофьор“ и „Психолог“ в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“– Смолян

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ

16.09.2021

Огняр/поддръжка, Шофьор и Психолог в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, гр. Смолян

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

15.09.2021

За „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“– Смолян

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

09.09.2021

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА – СМОЛЯН“

1 2 >