> Начало > Конкурси и обяви за работа

Конкурси и обяви за работа

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

29.07.2022

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - С. ФАТОВО, ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

14.06.2022

За длъжността Директор на дирекция ”Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите“

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНСУРСИ

03.06.2022

На основание чл.90, ал.1 и ал.2 и чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.217, ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СМОЛЯН"

25.05.2022

За позиция Координатор/Диспечер

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

02.11.2021

Oт конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

12.10.2021

За длъжност „Шофьор“ в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, гр. Смолян.

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

05.10.2021

За позицията „Работник, изпълняващ доставки по домовете“ по Проект “Патронажна грижа +“.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

04.10.2021

За длъжноститe „Огняр/поддръжка“ и „Психолог“ в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, гр. Смолян.

УВЕДОМЛЕНИЕ

04.10.2021

За осъществяване на подбор на персонал в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“– Смолян

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС

01.10.2021

За длъжността „главен архитект“ в Общинска администрация Смолян

1 2 >