> Начало > Конкурси и обяви за работа

Конкурси и обяви за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

23.02.2024

Провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

СЪОБЩЕНИЕ

25.01.2024

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИКЕРКТОР“ НА РБ „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ“ – ГР. СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ

11.01.2024

ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ“, ГР. СМОЛЯН

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

29.12.2023

Явили се на интервю по обявения прием на документи за заемане на длъжността Сътрудник „Социални дейности“

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ

22.12.2023

По обявения прием на документи за заемане на длъжността сътрудник „Социални дейности“.

ОБЯВЛЕНИЕ

14.12.2023

Община Смолян в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01 „Укрепване капацитета на Община Смолян“, обявява прием на документи за заемане на длъжността: Сътрудник „Социални дейности“

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ

08.12.2023

По обявения прием на документи за заемане на длъжността сътрудник „Социални дейности“.

ОБЯВЛЕНИЕ

30.11.2023

Община Смолян в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01 „Укрепване капацитета на Община Смолян“, обявява прием на документи за заемане на длъжността: Сътрудник „Социални дейности“

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ИНТЕРВЮ

08.11.2023

ПО ОБЯВЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

ОБЯВЛЕНИЕ

03.11.2023

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ"

1 2 3 4 5 6 7 >