> Начало > Избори за народни представители - 11 юли 2021г.

Избори за народни представители - 11 юли 2021г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (РИК)

Информация и контакти на Районна избирателна комисия Смолян (РИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВАЖНИ СРОКОВЕ

08.06.2021

Община Смолян Ви уведомява, че във връзка с предстоящите избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. изтичат следните срокове, определени в Изборния кодекс и решенията на Централна избирателна комисия (ЦИК):

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

29.05.2021

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

ПОКАНА ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК - СМОЛЯН

27.05.2021

За произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

ЗАПОВЕД №РД-0552 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

25.05.2021

За определяне на местата за поставяне на плакати, обръщения и други предизборни агитационни материали.

ЗАПОВЕД №РД-0506 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.05.2021

За определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0505 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.05.2021

За образуване на 88 (осемдесет и осем) броя избирателни секции на територията на община Смолян за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

УКАЗ № 130 ОТ 10.05.2021 Г. ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 12 МАЙ 2021 Г. И НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

18.05.2021

В сила от 12.05.2021 г.