> Начало > Избори за народни представители - 11 юли 2021г.

Избори за народни представители - 11 юли 2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

27.07.2021

УЧАСТВАЛИ В ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (РИК)

Информация и контакти на Районна избирателна комисия Смолян (РИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Видеоклипове за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

УСЛОВИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

В изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

ОКРЪЖНА И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

Информация за адресите и телефоните в Окръжна и Районна прокуратура гр. Смолян на които гражданите могат да подават сигнали за престъпления против политическите права, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

ЗАПОВЕД №РД-0729 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.07.2021

За утвърждаване номерацията на избирателна секция в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД - № 22 31 00 089 за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

06.07.2021

НА 10.07.2021 ГОДИНА ПО ГРУПИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

02.07.2021

Съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, различни от секциите, в които гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да ...

1 2 3 >