> Начало > Избори за народни представители - 04 април 2021г.

Избори за народни представители - 04 април 2021г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (РИК)

Информация и контакти на Районна избирателна комисия Смолян (РИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Видеоклипове за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

15.04.2021

УЧАСТВАЛИ В ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04 АПРИЛ 2021 Г.

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

01.04.2021

НА 03.04.2021 ГОДИНА ПО ГРУПИ

ЗАПОВЕД №РД-0341 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.04.2021

За образуването на 2 (две) подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на община Смолян за произвеждането на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

ЗАПОВЕД №РД-0340 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.04.2021

За утвърждаване номерацията на избирателна секция в COVID отделение на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД - № 21 31 00 090 за произвеждането на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

ЗАПОВЕД №РД-0339 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.04.2021

За утвърждаване номерацията на избирателна секция в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД - № 21 31 00 089 за произвеждането на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Съобщение за избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация

05.03.2021

Съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят ...

1 2 3 >