> Начало > Електронни услуги

Електронни услуги

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНА СМОЛЯН, КАТО ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-УСЛУГИ

ПРОВЕРКА И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ

Проверка и заплащане на задължения чрез виртуален пос терминал