> Начало > COVID 19

COVID 19

ЗАПОВЕД №ОС-04-02-97 НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

24.03.2020

За изпълнение на мероприятия....

Нови предпазни мерки в градския транспорт

24.03.2020

 Трите транспортни фирми, обслужващи градската транспортна схема, с цел ограничаване на разпространението на епидемията от коронавирус, предлагаме да се въведат следните мерки: 1. Недопускане в автобусите за обществен транспорт на пътници без ...

ЗАПОВЕД №РД-0362 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.03.2020

Конкурса за назначаване на държавен служител за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване“, обявен с моя Заповед № ЧР01-0254 от 09.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

19.03.2020

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ, Със Заповед № РД-01-139/19.03.2020г. министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124/13.03.2020г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г. като се създава нова точка 1а, с която: „Всички ...

СЪОБЩЕНИЕ

18.03.2020

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., като се създава нова т. 9 със следния текст: „9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и ...

ИНСТРУКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

18.03.2020

Във връзка с превенция разпвостранението на COVID-19 Ви изпращам 2 вида информационни материали-за търговски обекти и обекти с обществено предназначение и такива за спирки на градски транспорт и автогари.

СЪОБЩЕНИЕ

18.03.2020

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Министърът на здравеопазването издаде заповеди, с които нарежда кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на домашна изолация и лечение, и при кои потвърдени случаи на COVID-19 изолацията се провежда задължително в ...

ЗАПОВЕД №РД01-0497 ОТ 16 .03.2020Г. НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

18.03.2020

По повод извънредно положение в страната и с цел превенция на живота и здравето на населението, от 16.03.2020 г. е преустановено настаняването на нови потребители във всички специализирани институции и социални услуги от езидентен тип, държавно ...

СЪОБЩЕНИЕ

17.03.2020

Относно вземане на превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространяване на цожид-19.

ЗАПОВЕД №РД-0308 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.03.2020

На основание чл. 44, ал.1,т.1 и ал. 2 от ЗМСМА и издадена заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на Здравеопазването на основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >