> Начало > COVID 19

COVID 19

Заповед № РД-01-158 от 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

30.03.2020

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-130/17.03.2020г. и Заповед № РД-01-140/19.03.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

27.03.2020

Днес, повече отвсякога от нас се изисква да сме силни, разумни и добри един към друг, и към хората, които се нуждаят от нас, за да внесем спокойствие и сигурност в битието на децата и да им дадем положителния пример, от който се нуждаят, за това, ...

ЗАПОВЕД №РД-01-154

27.03.2020

Изменение на Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. доп. със Заповед №РД-01-131 от 17.03.2020 г....

ЗАПОВЕД №РД-0353 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.03.2020

За изпълнениена следното разписание от Междуселищните линии от общинската транспортна схема да се изпълняват само в понеделник:

ЗАПОВЕД №РД-0352 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.03.2020

За въвеждане изпълнение на празнично разписание в делничните дни за всички основни градски линии на територията на гр. Смолян до 12.04.2020 г., включително.

ЗАПОВЕД №РД-0351 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.03.2020

За изпълнение на следното разписание на Линии от Републиканската транспортна схема, квота на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

25.03.2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Смолян стартира кампания за набиране на доброволци, които да подпомагат Общински кризисен щаб, като се включат в доставките на продукти и пособия от първа необходимост и лекарства по домовете на хората от рисковите ...

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ И ПОВЕДЕНИЕ

24.03.2020

 Във връзка с мерки за безопасност с цел опазване здравето на населението от заболяването COVID-19, приложено изпращаме Ви за разпространение и ползване, обща информация и правила за действие и поведение. ДОКУМЕНТ ЗА ...

ЗАПОВЕД №РД-01-144 НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

24.03.2020

За допълване на Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020 г.

ЗАПОВЕД №РД-01-09-67 НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

24.03.2020

Във връзка с разпространението на COVID19 и обявена от СЗО степен на спешност за общественото здраве по отношение на заболяването, считано от днес, 13.03.2020 г. в сградата на Областна администрация – Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >