> Начало > COVID 19

COVID 19

ЗАПОВЕД №РД-0400 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.04.2020

За изпълнение на празнично разписание в делничните дни за всички основни градски линии на територията на гр. Смолян до 13.05.2020 г.

ЗАПОВЕД №РД-0399 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.04.2020

За изпълнение на разписание за Линии от републиканската транспортна схема, квота на община Смолян

ЗАПОВЕД №ОС-04-02-129 НА ОБЛАСТНИЯ ОПРАВИТЕЛ

09.04.2020

За отменяне на т.1 от Заповед № ос-04-02-119/19.03.02.2020 г.

Заповед № РД-01-183/06.03.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

09.04.2020

За влизането в България и поставянето под карантина.

Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

09.04.2020

Oтнася до необходимостта от създаване на организация работа за кооперативните и фермерски пазари, обработването на земеделски площи, дейностите по отглеждане на селскостопански животни и др.

ПИСМО С ИЗХ. № 04-04-47 ОТ 31.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

01.04.2020

Относно: препоръки за носене на лични предпазни средства

ЗАПОВЕД № Р-58 НА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

31.03.2020

За допълнение на Заповед № Р-48 на министър-председателя от 17 март 2020 г. за създаване на Логистично-координационен център

ЗАПОВЕД № РД-01-159 ОТ 27.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

31.03.2020

Определяне на лечебни заведения за болнична помощ за активно лечение и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID – 19

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-124 ОТ 13.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

31.03.2020

Изисквания за търговските обекти с цел осигуряване на максимално защита здравето на гражданите

Заповед РД - 01-38 / 26.03.2020 г. на директора на РЗИ - Смолян

30.03.2020

Въвеждане на противоепидемични мерки в обекти с обществено предназначение на територията на област Смолян, за срок на действие на извънредно положение

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >