> Начало > COVID 19

COVID 19

Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

28.04.2020

Посещенията на градски паркове и градини трябва да се осъществяват при стриктното спазване на противоепидемичните мерки. Задължителни са носенето на предпазни маски, спазването на физическа дистанция от 2,5 метра, влизането в и излизане от парковете ...

Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

28.04.2020

Със Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г. на министъра на здравеопазването се изменя Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., като в т.2 думите „26.04.2020 г. включително“ се заменят с „13.05.2020 г. включително“.

Заповед № РД-01-224/16.04.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

21.04.2020

За въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на София град, считано от 17.04.2020 г. до второ нареждане.

Заповед № РД-01-218/15.04.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

21.04.2020

За изменение на т.16 и 1в от Заповед №РД-01-179 от 06.04.2020 г., доп. със Заповед № РД-01-199 от 11.04.2020 г.

РЗИ-СМОЛЯН ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ

14.04.2020

Призив към гражданите на областта за отговорно поведение и обобщена информация за разпространението на COVID-19 в областта.

Заповед № РД-01-188\09.04.2020 НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

13.04.2020

За допълване на Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г.

Заповед № РД-01-199/11.04.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

13.04.2020

Министъра на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-199/11.04.2020г., с която допълва Заповед № РД-01-179/06.04.2020г. Със заповедта се допълва т.1 от Заповед № РД-01-179 от 06.04.2020 г., като след думата „участващи“ се добави ...

Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

13.04.2020

Със Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, от 12 април 2020 г. носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата, е задължително. Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени ...

Заповед № РД-01-195 и РД-01-196 НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

13.04.2020

На 10 април здравният министър издаде две заповеди. Във връзка с разпространението на COVID-19 у нас здравният министър, със своя заповед, удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Р България до 13.05.2020 г.

ЗАПОВЕД №РД-0401 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.04.2020

За изпълнение на разписание за Междуселищните линии от общинската транспортна схема да се изпълняват само в понеделник

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >