> Начало > COVID 19

COVID 19

Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

25.06.2020

За въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.

ЗАПОВЕД №РД-0550 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.06.2020

Да се въведе изпълнение на следното разписание на Линии от републиканската транспортна схема, квота на община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0539 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.06.2020

Считано от 16 юни 2020 год., се възстановява работата на плувния басейн в Смолян, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди, инструкции, правилници и др. от ръководители на министерства и други ведомства.

Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

04.06.2020

Въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 03 юни 2020 г. до 14 юни 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

03.06.2020

Детска кухня към Община Смолян възстановя предоставянето на храна за деца от 10 месечна до 3 годишна възраст, считано от 04 юни 2020г., при спазване на строги противоепидемични мерки, съгласно заповед № Р№РД-0501/02.06.2020г. на кмета на Община ...

УКАЗАНИЯ НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

02.06.2020

Относно превенция на разпространение на COVID-19 в социалните услуги

УКАЗАНИЯ НА МОН

02.06.2020

Приложено Ви предоставяме Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в Системата на предучилищното и училищно образование.

Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

02.06.2020

Въвеждане на следните временни противоепидемични мерки

ЗАПОВЕД №РД-0486 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.05.2020

Възстановяват се посещенията на Детските градини в Община Смолян считано от 1 юни 2020 г. при спазване на строги противоепидемични мерки

ЗАПОВЕД №РД-0485 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.05.2020

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка със Заповед №РД-09-533/20.05.2020г. на министъра на младежта и спорта и съгласно т.2 и т.5 от Заповед №РД-01-277/26.05.2020г. на ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >