> Начало > COVID 19

COVID 19

ЗАПОВЕД № РД-01-611/22.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

26.10.2020

За въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

ЗАПОВЕД №РД-1079 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.10.2020

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63 „в“ от Закона за здравето, във връзка със Заповед №РД-01-609/21.10.2020г. и Заповед №РД-01-611/22.10.2020г. на ...

ЗАПОВЕД № РД-01-603/13.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

15.10.2020

За въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

Заповед № РД-01-572/07.10.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

12.10.2020

За въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 08.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

Заповед № РД-01-477/31.07.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

04.08.2020

За въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-403/15.07.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

16.07.2020

Относно въвеждането на времени противоепидемични мерки на територията на република България, считано от 16 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г.

Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

13.07.2020

Относно въвеждането на времени противоепидемични мерки на територията на република България, считано от 13 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.

ЗАПОВЕД №РД-0740 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.07.2020

Въвеждане на временни противоепидемични мерки в обектите с обществено предназначение на територията на Община Смолян, за срок на действие до 31 юли 2020 г.

Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

09.07.2020

Удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 юли 2020 г. и въведените противоепидемични мерки на територията на страната.

Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

25.06.2020

За въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >