> Начало > COVID 19

COVID 19

ЗАПОВЕД № РД-01-173/18.03.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

22.03.2021

За въвеждане следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

ЗАПОВЕД №РД-0259 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.03.2021

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.4 и ал.7, чл.63в от Закона за здравето и Заповед №РД-01-48/11.03.2021г. на Директора на Регионална здравна инспекция – ...

ЗАПОВЕД № РД-01-20/15.01.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

15.01.2021

Oт 16.01.2021 г. се разрешава присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование:

ЗАПОВЕД № РД-01-718/18.18.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

21.12.2020

За изменение и допълване на Заповед №РД-01-677 от 25.11.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-677/25.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

26.11.2020

За въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-655/13.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

17.11.2020

За въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-651/11.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

26.10.2020

За въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-138/30.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

02.11.2020

Пункт I, точка 3 от моя Заповед № РД- 01-130 / 28.10.2020г., която придобива следната редакция

ЗАПОВЕД № РД-01-626/27.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

28.10.2020

За въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-619/23.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

26.10.2020

За въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >