> Начало > COVID 19

COVID 19

ЗАПОВЕД №РД-0262 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

09.03.2020

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, и във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на Министър ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11