> Начало > COVID 19

COVID 19

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ

13.03.2020

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

13.03.2020

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО НОВИЯ КОРОНАВИРУС

ЗАПОВЕД №РД-0300 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.03.2020

Въвеждане на превантивни и организационни мерки за недопускане и ограничаване на разпространението на COVID19.

ЗАПОВЕД №РД-01-122

11.03.2020

Относно въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на областите

ЗАПОВЕД №РД-0262 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

09.03.2020

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, и във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на Министър ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10