> Начало > COVID 19

COVID 19

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОРОНАВИРУС

Всеки нуждаещ се от информация за новия COVID-19 може да позвъни на тел. 0301/5 89 40 в рамките на работния ден на РЗИ - Смолян. Организациите и гражданите могат да получат информация и на денонощния телефонен номер 02 807 87 57 на Министерство на ...

СИГНАЛИ ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА КАРАНТИННИТЕ МЕРКИ

 Телефони на РЗИ - гр. Смолян за подаване на сигнали от граждани относно неспазване на карантинните мерки на територията на Община Смолян: +35988 334 8633 - след 17:00 часа +35988 449 5765 - 24 часа  

ЗАПОВЕД № РД-01-220/08.04.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

13.04.2021

За въвеждане временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-66/30.03.2022 Г.

01.04.2021

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Смолян.

ЗАПОВЕД № РД-01-194/30.03.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

31.03.2021

За въвеждане временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-173/18.03.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

22.03.2021

За въвеждане следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

ЗАПОВЕД №РД-0259 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.03.2021

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.4 и ал.7, чл.63в от Закона за здравето и Заповед №РД-01-48/11.03.2021г. на Директора на Регионална здравна инспекция – ...

ЗАПОВЕД № РД-01-20/15.01.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

15.01.2021

Oт 16.01.2021 г. се разрешава присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование:

ЗАПОВЕД № РД-01-718/18.18.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

21.12.2020

За изменение и допълване на Заповед №РД-01-677 от 25.11.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-677/25.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

26.11.2020

За въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >