> Начало > Заявление за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смоля

Заявление за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян"

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН - ФАЗА 2"

11.10.2023

Община Смолян е бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ и кандидатства с проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в ...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

12.07.2023

Във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.003-0004

НОВ ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН"

28.02.2023

Във връзка с изпълнението на един от важните проекти за подмяна на неефективните отоплителни уреди с ефективни такива, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на ...

НОВ ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН"

01.09.2022

Община Смолян обявява нов прием на заявления за участие в проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

15.08.2022

Във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.003-0004

ПРЕДВАРИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“

01.08.2022

Финансиран по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ДОПУСТИМОСТ

08.12.2021

На крайни получатели по проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян“

НОВ ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН"

28.04.2021

Община Смолян обявява нов прием на заявления за участие в проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“,

НОВ ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН"

01.12.2020

    УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ! На територията на Община Смолян се реализира един от важните проекти за подмяна на неефективните отоплителни уреди с ефективни такива, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, ...

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ДО 31.10.2020 Г.

01.10.2020

По проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“

1 2 >