> Начало > Избори за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г.

Избори за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г.

ЗАПОВЕД №РД-0931 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.09.2019

Определяне на местата за поставяне на плакати, обръщения и други предизборни агитационни материали на кандидати, политически партии, коалиции и инициативни комитети за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВАЖНИ СРОКОВЕ

04.09.2019

Община Смолян Ви уведомява, че във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. изтичат следните срокове, определени в Изборния кодекс и решенията на Централна избирателна комисия (ЦИК)

Списък на кметствата в община Смолян, област Смолян, в които ще се произведат избори за кмет на кметство на 27.10.2019 г.

23.08.2019

Съгласно § 153 от Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс, във връзка с Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове, обн. ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.

ЗАПОВЕД №РД-0858 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.08.2019

За определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0857 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.08.2019

За образуване на 88 (осемдесет и осем) броя избирателни секции на територията на община Смолян за провеждане на избори за провеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

ПОКАНА ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ОИК - СМОЛЯН

12.08.2019

За произвеждане на избори за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г.

< 1 2 3