> Начало > Избори за членове на Европейския парламент от Република България – 26 май 2019 г.

Избори за членове на Европейския парламент от Република България – 26 май 2019 г.

Машинно гласуване

Разяснителен видеоклип на ЦИК за машинно гласуване при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България – 26 май 2019 г.

Разяснителна кампания

Разяснителна кампания на ЦИК за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България – 26 май 2019 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019 Г.

Информация, как да гласуваме и как функционират изборите.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (РИК)

Информация и контакти на Районна избирателна комисия (РИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

21.05.2019

НА 25.05.2019 ГОДИНА ПО ГРУПИ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

21.05.2019

Информация за адресите и телефоните в Районна прокуратура гр. Смолян и териториални отделения гр. Мадан и гр. Чепеларе, на които гражданите могат да подават сигнали за престъпления против политическите права, във връзка с провежданите на 26.05.2019 ...

Условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

13.05.2019

В изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

ЗАПОВЕД №РД-0565 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.05.2019

Утвърждаване номерацията на избирателна секция в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД - №22 31 00 089

1 2 >