> Начало > Защита на личните данни

Защита на личните данни

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

23.03.2020

Настоящите Вътрешни правила за утвърдени със Заповед №РД-0313 от 20.03.2020 г. на Кмета на Община Смолян и са приети с Решение №119 от 20.03.2020 г. на Екипа по качество, допълнени и изменени със Заповед №РД-1273 от 09.12.2021 г. на Кмета на Община ...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

23.03.2020

С настоящото Ви информираме, че Община Смолян извършва видеонаблюдение с цел осигуряване безопасността на гражданите, предотвратяване и разкриване на нарушения на обществения ред и опазване на общинското имущество.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

25.05.2018

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и ...

СПИСЪК НА БИСКВИТКИТЕ КОЙТО ИЗПОЛЗВАМЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИКИ

25.05.2018

ЗА GOOGLE АНАЛИЗ