> Начало > Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

ОТЧЕТ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗЕЕ

08.12.2023

Отчет по чл.12 от ЗЕЕ на община Смолян за 2023 г.

ОТЧЕТ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗЕЕ

15.12.2022

Отчет по чл.12 от ЗЕЕ на община Смолян за 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

23.02.2022

Отчет по чл.10 от ЗЕВИ

ОТЧЕТ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗЕЕ

15.12.2021

Отчет по чл.12 от ЗЕЕ на община Смолян за 2021 г.

ОТЧЕТИ ЗА 2020 ГОДИНА

25.02.2021

Отчет по чл.10 от ЗЕВИ и по чл.12 от ЗЕЕ

ОТЧЕТИ ЗА 2019 ГОДИНА

07.02.2020

Отчет по чл.10 от ЗЕВИ и по чл.12 от ЗЕЕ

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2020-2023 Г.

10.12.2019

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2020-2023 г.

ОТЧЕТ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗЕЕ

19.02.2019

Отчет по чл.12 от ЗЕЕ на община Смолян за 2018 г.

Енергийна ефективност

26.02.2018

Закони, отчети на общината и документи от националното законодателство.