> Начало > Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

ОТЧЕТИ ЗА 2020 ГОДИНА

25.02.2021

Отчет по чл.10 от ЗЕВИ и по чл.12 от ЗЕЕ

ОТЧЕТИ ЗА 2019 ГОДИНА

07.02.2020

Отчет по чл.10 от ЗЕВИ и по чл.12 от ЗЕЕ

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2020-2023 Г.

10.12.2019

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2020-2023 г.

ОТЧЕТ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗЕЕ

19.02.2019

Отчет по чл.12 от ЗЕЕ на община Смолян за 2018 г.

Енергийна ефективност

26.02.2018

Закони, отчети на общината и документи от националното законодателство.