> Начало > Регистри

Регистри

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ