> Начало > Одитен комитет

Одитен комитет

ЗАПОВЕД №РД-0742 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.06.2024

За прекратяване на процедура за провеждане на подбор за външни членове на одитния комитет на Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

31.05.2024

За провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет

ЗАПОВЕД №РД-0583 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.05.2024

За прекратяване на процедура за провеждане на подбор за външни членове на одитния комитет на Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

25.04.2024

За подбор на външни членове на одитния комитет на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

12.05.2017

За подбор на външни членове на одитния комитет на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

09.03.2017

За подбор на външни членове на одитния комитет на Община Смолян