> Начало > Одитен комитет

Одитен комитет

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

12.05.2017

За подбор на външни членове на одитния комитет на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

09.03.2017

За подбор на външни членове на одитния комитет на Община Смолян