> Начало > Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие

Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитиеДетска градина "Слънце" - Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Слънце" - Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

Делегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване №627/ 25.06.1991 г.; Акт за преобразуване №137/ 30.06.1997 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605476

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, ж.к. Нов център, ул. "Зорница" - №10

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Деляна Д. Щерева, гр. Смолян, ул. "В. Райдосвки" №22, вх. В, ап. 6; 0886 44 4617

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Георги Малаков, гр. Смолян, ул."Беклийца" №8, 0879364959

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

 

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/ 8-47-74; [email protected]; www.dgsluncesmolyan.com[email protected] 

Детска градина "Синчец" - Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Синчец" - Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

Делегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване № 628/25.06.2016 г.; Акт за преобразуване № 88/12.05.1998 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605483

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, ул. "Момина скала" №2

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Юлиана Л. Гавазова, гр. Смолян, ул. "Момина скала" №4; 0301/ 6-56-73

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Елена А. Гимишева, гр. Смолян, ул. „Момина скала“ №4, бл.51, вх.А, ап.3, ет.1; 0899503483

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Венета И. Русева, гр. Смолян, ж.к. Нов център, бл.5, вх.В, ет.4, 0878 558 990

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/ 6-56-73; [email protected]; [email protected]; http://www.daskalo.com/dgsinchec/

Детска градина "Родопчанче" - Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Родопчанче" - Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

Делегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване № 314/26.03.1974 г.; Акт за преобразуване № 677/28.05.2016 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605490

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, ул. "Соколица" №12

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Йордана В. Шопова, гр. Смолян, ул. "Соколица, №61, бл.3, вх. А, ап.13;

0301/ 8-12-01

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Златка Митова, гр. Смолян, ул. ул.“ Рада Казанлиева“№1, 0885889187

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Цонка К. Пеевска , гр. Смолян, ул.“ Рада Казанлиева“ №1, 0887744019

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/ 8-12-19; [email protected]

Детска градина "Радост"- Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ВПИСВАНЕ №2 - 25.04.2018 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Радост"- Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

Делегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване-№811/26.09.1969 г.;

Акт за преобразуване-Заповед №РД-1236/28.09.1982 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605501

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, кв. Устово, ул. "Продан Табаков"№1

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

с. Река, Община Смолян

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Донка Г. Русинова, гр. Смолян, ул. "Въстаническа" №19, 0885 99 23 07

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Елена К. Кацарова, гр. Смолян, ул. „Александър Стамболийски № 21, 0878 10 99 59

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Цонка К. Пеевска , гр. Смолян, ул.“ Рада Казанлиева“ №1, 0887744019

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301 /6 45 07; e-mail: [email protected][email protected]; http://dg-radost-sm.idwebbg.com/

Детска градина "Буратино"- Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Буратино"- Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

Делегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване-№345/15.09.1960 г.;

Акт за преобразуване -Заповед № РД-1236/28.09.1982 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605519

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, ул. "Училищна" №7

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

гр. Смолян, ул. "Спартак" №9

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Вилина Г. Терзиева , гр. Смолян, ул. "Евридика" №2, блок №3, 0877805988

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Мария П. Иванова, гр. Смолян, ул. "П.Р.Славейков" №21, 0887985128

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Петя Р. Оджакова, гр. Смолян, ул. "Димитър Благоев" №18, 0889/519437

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/6-99-68; [email protected][email protected]

Детска градина "Зорница"- Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Зорница"- Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

Делегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване-№475/16.03.1967 г.;

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000610217

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, ул. "Първи май" №19

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

гр. Смолян, ул. "Христо Христов" №31

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Дора Х. Кименова, гр. Смолян, ул. "Димитър Благоев" №12, 0877 67 6909

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Румяна В. Белова, гр.Смолян, ул. "Миньорска“ №82; 0894717077

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Снежана А. Орлова, гр. Смолян, ул. "Христо Христов" №43, 0301/6-86-70

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/6-80-65; [email protected][email protected]

Детска градина "Веселушко"- Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Веселушко"- Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

Делегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване - Заповед №69/12.01.1965г.; Акт за преобразуване - №78/18.03.1998 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000610904

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, ул. " Петър Берон" №8

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Мария К. Колева-Иванова, ул.“Кольо Фичето“ № 1, бл.7, 0879856870

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Елена Д. Караманолева, гр. Смолян, ул. "Орлица" №8; 0884 318 647

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Стефка Й. Узунова, гр. Смолян, ул. "Младост", 0878/887177

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/6- 58-67; [email protected][email protected]

Детска градина "Славейче"- Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Славейче"- Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

Делегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване - №111/20.11.1998г. ; Акт за преобразуване:

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000611319

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, ул. "Славееви гори" №1

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Сийка С. Базелкова, гр. Смолян, ул. "Наталия" №7, бл.5, вх.В, 0301/8-29-61

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Иванка Ст.Табакова, гр. Смолян, жк.Невястата, ул. "Елица" №7 бл.18; 0878721302

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Мария А. Тодорова-Колева, гр. Смолян, ул. "Славееви гори №13, 0888 799 940

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/8-29-61; [email protected][email protected]

Детска градина "Детелина" - с. Широка лъка

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Детелина" - с. Широка лъка

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

Делегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване - ………; Акт за преобразуване №201/18.10.1999 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605800

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, село Широка лъка

7. Официален адрес на детската градина

с. Широка лъка, ул. "Капитан Петко войвода" №107, 03030/ 23-52  

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Нейка Д. Бечева, с.Широка лъка; ул. „Антон Бозовски“ № 4, 0876444843

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Саша В. Барганова, гр. Смолян ; ул.“Първи май“ № 82; бл.7; вх. А;ет. 1;ап.1; 0876230323

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Елица Станоева, с. Стойките, ул.“Перелик“ №60; 0988743498

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

03030/ 23-53; [email protected]

Детска градина "Изворче" - с. Момчиловци

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Изворче" - с. Момчиловци

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

Делегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване -241/28.02.2000 г.;

Акт за преобразуване-Заповед №РД-1236/03.05.2010 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605661

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, село Момчиловци

7. Официален адрес на детската градина

с. Момчиловци, ул. "Елица" №15

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Мария С. Гунчева-Величкова, с. Момчиловци, ул. "Елица"№35, 0879 616 506

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Цветелина Грибачева, с. Момчиловци, 0876107553

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Анастасия Канева, с. Момчиловци, 0898779859

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0877336133; [email protected] и [email protected]; www.dgizvorche.c1.biz

Детска градина "Русалка" - с. Търън

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Русалка" - с. Търън

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

Делегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване - №30/04.06.1984 г.; Акт за преобразуване - Решение №40/27.03.2008 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000610893

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, село Търън

7. Официален адрес на детската градина

село Търън

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Емилия Х. Чаушева, с. Търън, 0893 536 073

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Медиха Радифова, с.Търън, общ.Смолян, 0896035040

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Марияна С. Асенова, с.Търън, общ.Смолян, 0893466005

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

03024/2488; [email protected]; www.dgrusalkataran.com

Детска градина "Дъга" - с. Смилян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Дъга" - с. Смилян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

Делегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване - Решение №10/07.05.1959; Акт за преобразуване - №54/12.12.1997г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605729

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, село Смилян

7. Официален адрес на детската градина

село Смилян

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

с. Смилян, ул. "Васил Левски" №1; с. Могилица;

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Калина Здр. Калайджиева, с. Смилян; ул. „Девети септември“ № 14; 0878407589

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Адриана Хаджиева, с. Смилян ; 0886538137

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Евелина Р. Гърбелова, с. Смилян; ул. „Христо Ботев“ №2; 03026/26-68

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0878407589; [email protected][email protected]

Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК - Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на центъра за подкрепа за личностно развитие

Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК - Смолян

2. Вид

общински ЦПЛР

3. Вид финансиране

Делегиран бюджет

4. Указание за дейностите

Заповед №1027/ 30.11.2016 г. на Кмета на Община Смолян

5. БУЛСТАТ / ЕИК на центъра за подкрепа за личностно развитие

БУЛСТАТ - 120003485

6. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на ЦПЛР

Акт за откриване Заповед №РД-14-85/02.07.2010 г;

Акт за преобразуване §18, ал.1 от ЗПУО

7. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

8. Официален адрес на ЦПЛР

гр. Смолян, бул. "България" №5

9. Населено място и адрес/и на други сгради на ЦПЛР, ако има такива

 

10. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора ЦПЛР

Гинка М. Михайлова, гр. Смолян, ул. "Хр. Смирненски" №37, 0878767769

11. Служебен телефон, електронен адрес и сайт на ЦПЛР

0878767769; [email protected]; http://www.odk-smolyan.eu/

Център за подкрепа за личностно развитие - УО "Васил Димитров" - Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на центъра за подкрепа за личностно развитие

Център за подкрепа за личностно развитие - УО "Васил Димитров" - Смолян

2. Вид

общински ЦПЛР

3. Вид финансиране

Делегиран бюджет

4. Указание за дейностите

Заповед №1026 / 30.11.2016 г. на Кмета на Община Смолян

5. БУЛСТАТ / ЕИК на центъра за подкрепа за личностно развитие

БУЛСТАТ - 120003460

6. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на ЦПЛР

Акт за откриване №133 / 03.02.1999 г.; Акт за преобразуване §18, ал.1 от ЗПУО

7. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

8. Официален адрес на ЦПЛР

гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" №30

9. Населено място и адрес/и на други сгради на ЦПЛР, ако има такива

 

10. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора ЦПЛР

Павлина И. Марковска, гр. Смолян, ул. "Елица" №2; 0877 61 1688

11. Служебен телефон, електронен адрес и сайт на ЦПЛР

0876440981; [email protected]; http://www.uo-smolian.free.bg/