> Начало > Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие

Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитиеДетска градина "Слънце" - Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Слънце" - Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

общинско, неделегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване №627/ 25.06.1991 г.; Акт за преобразуване №137/ 30.06.1997 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605476

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, ж.к. Нов център, ул. "Зорница" - №10

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Деляна Добрева Щерева, гр. Смолян, ул. "В. Райдосвки" №22, вх. В, ап. 6; 0886 44 4617

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Добринка Милкова Чаушева, гр. "Смолян", ул."П. Берон" №6, бл.2, вх.Б, ап.10; 0877 454 508

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

 

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/ 8-47-74; [email protected]; http://cdg1slunce.hit.bg/

Детска градина "Синчец" - Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Синчец" - Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

общинско, неделегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване № 628/25.06.2016 г.; Акт за преобразуване № 88/12.05.1998 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605483

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, ул. "Момина скала" №2

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Юлиана Любенова Гавазова, гр. Смолян, ул. "Момина скала" №4; 0301/ 8-63-55

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Милка Руменова Комитова, гр. Смолян, ул. "Проф. д-р Асен Василев" №8; 0876 617 138

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Венета Илчева Русева, гр. Смолян, ж.к. Нов център, бл.5, вх.В, ет.4, 0878 558 990

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/ 6-56-73; [email protected]; http://www.sinchec.com/

Детска градина "Родопчанче" - Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Родопчанче" - Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

общинско, неделегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване № 314/26.03.1974 г.; Акт за преобразуване № 677/28.05.2016 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605490

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, ул. "Соколица" №12

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Йордана Василева Шопова, гр. Смолян, ул. "Соколица, №61, бл.3, вх. А, ап.13;

0301/ 8-12-01

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Боян Ловчалиев - 0879/421563,  ул. "Адалберт Антонов" №27, вх.А; 0879 421 563

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Марио Найденов Куцев, гр. Смолян, ул. "Чавдар войвода" №8, 0878 850 906

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/8-12-19; [email protected];   http://rodop4an4e.com/

Детска градина "Радост"- Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ВПИСВАНЕ №2 - 25.04.2018 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Радост"- Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

общинско, неделегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване-№811/26.09.1969 г.;

Акт за преобразуване-Заповед №РД-1236/28.09.1982 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605501

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, кв. Устово, ул. "Продан Табаков"№1

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

с. Река, Община Смолян

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Донка Георгиева Русинова, гр. Смолян, ул. "Въстаническа" №19, 0885 99 23 07

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Елена Димитрова - 0885/658 768,  гр. Смолян, ул. "Мико Иванов" №6; 0885 658 768

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Емилия Трендафилова Игорова, гр. Смолян, ул. "Гео Милев" №77, 0301/8-05-43

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/6-45-07; [email protected]

Детска градина "Буратино"- Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Буратино"- Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

общинско, неделегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване-№345/15.09.1960 г.;

Акт за преобразуване -Заповед № РД-1236/28.09.1982 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605519

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, ул. "Училищна" №7

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

гр. Смолян, ул. "Спартак" №9

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Вилина Георгиева Терзиева (вр. изп. дл. "директор"), гр. Смолян, ул. "Евредика" №2, блок №3, 0877805988

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Камен Димитров Димитров, гр. Смолян, ул. "Кольо Шишманов" №78, вх.А, 0885 881 516

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Петя Райчева Оджакова, гр. Смолян, ул. "Димитър Благоев" №18, 0889/519437

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/6-99-68; [email protected]

Детска градина "Зорница"- Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Зорница"- Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

общинско, неделегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване-№475/16.03.1967 г.;

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000610217

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, ул. "Първи май" №19

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

гр. Смолян, ул. "Христо Христов" №31

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Дора Христова Кименова, гр. Смолян, ул. "Димитър Благоев" №12, 0877 67 6909

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Веселина Валентинова Пичурова, с. Стойките, ул. "Капитан Петко войвода" №11; 0877 552 020

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Снежана Аргирова Орлова, гр. Смолян, ул. "Христо Христов" №43, 0301/6-86-70

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/6-80-65; [email protected];

Детска градина "Веселушко"- Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Веселушко"- Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

общинско, неделегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване - Заповед №69/12.01.1965г.; Акт за преобразуване - №78/18.03.1998 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000610904

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, ул. " Петър Берон" №8

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Румяна Алекова Бодурова,  (вр. изп. дл. "директор"), гр. Смолян, ул. "Петър Берон" №6, 0876 317 978

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Елена Димитрова Караманолева, гр. Смолян, ул. "Орлица" №8; 0884 318 647

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Стефка Йорданова Узунова, гр. Смолян, ул. "Младост", 0878/887177

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/6- 58-67; [email protected]

Детска градина "Славейче"- Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Славейче"- Смолян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

общинско, неделегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване - ……………..; Акт за преобразуване …………………..

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000611319

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

7. Официален адрес на детската градина

гр. Смолян, ул. "Славееви гори" №1

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Сийка Симеонова Базелкова, гр. Смолян, ул. "Тракия" №30, 0301/8-29-61

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Станка Петрова Сивкова, гр. Смолян, ул. "Наталия", бл.5, вх.А, ап. 11; 0888 309 115

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Мария Анастасова Тодорова-Колева, гр. Смолян, ул. "Славееви гори №13, 0888 799 940

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0301/8-29-61; [email protected]

Детска градина "Детелина" - с. Широка лъка

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Детелина" - с. Широка лъка

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

общинско, неделегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване - ………; Акт за преобразуване №201/18.10.1999 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605800

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, село Широка лъка

7. Официален адрес на детската градина

с. Широка лъка, ул. "Капитан Петко войвода" №107, 03030/ 23-52  

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Стефка Ангелова Каранлъкова, с. Стойките, 03021/2-87-91

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Малин Асенов Малинов, с. Широка лъка, ул. "Чуката" №3, 0888 446 499

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Шинка Димитрова Славчева, с. Стойките, 0877/568251

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

03030/ 23-52; [email protected]

Детска градина "Изворче" - с. Момчиловци

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Изворче" - с. Момчиловци

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

общинско, неделегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване -241/28.02.2000 г.;

Акт за преобразуване-Заповед №РД-1236/03.05.2010 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605661

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, село Момчиловци

7. Официален адрес на детската градина

с. Момчиловци, ул. "Елица" №15

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

с. Кутела, с. Виево

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Мария Стоянова Гунчева-Величкова, с. Момчиловци, ул. "Елица"№35, 0879 616 506

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Катерина Георгиева Радичева, с. Момчиловци, ул. "Шипка" №12; 0898 738 294

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Радка Тодорова Андреева, с. Момчиловци, ул. "Шипка" №2 ; 0887954630

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0879/616506; [email protected]

Детска градина "Русалка" - с. Търън

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Русалка" - с. Търън

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

общинско, неделегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване - №30/04.06.1984 г.; Акт за преобразуване - Решение №40/27.03.2008 г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000610893

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, село Търън

7. Официален адрес на детската градина

село Търън

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Емилия Хубенова Чаушева, с. Търън, 0893 536 073

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Мелиха Хайриева Молаасанова, с. Търън, 0897 533 435

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Десислава Живкова Младенчева, с. Требище, 0877 360 604

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

03024/2488; [email protected]

Детска градина "Дъга" - с. Смилян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на детската градина

Детска градина "Дъга" - с. Смилян

2. Вид

общинска детска градина

3. Вид финансиране

общинско, неделегиран бюджет

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската градина

Акт за откриване - Решение №10/07.05.1959; Акт за преобразуване - №54/12.12.1997г.

5. БУЛСТАТ / ЕИК на детската градина

БУЛСТАТ - 000605729

6. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, село Смилян

7. Официален адрес на детската градина

село Смилян

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има такива

с. Смилян, ул. "Васил Левски" №1; с. Могилица;

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската градина

Здравка Миткова Кичукова, с. Смилян, ул. "Морава" №30, 03026/2869

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения съвет

Адриана Андреева Хаджиева, с. Смилян, ул. "Капитан Петко войвода"; 0886 538 137

11.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на настоятелството

Евелина Росенова Гърбелова, с. Смилян, ул. "Христо Ботев" №2, 03026/2668

12.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина

0879 903 603; [email protected]

Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК - Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на центъра за подкрепа за личностно развитие

Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК - Смолян

2. Вид

общински ЦПЛР

3. Вид финансиране

общинско, делегиран бюджет

4. Указание за дейностите

Заповед №1027/ 30.11.2016 г. на Кмета на Община Смолян

5. БУЛСТАТ / ЕИК на центъра за подкрепа за личностно развитие

БУЛСТАТ - 120003485

6. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на ЦПЛР

Акт за откриване Заповед №РД-14-85/02.07.2010 г;

Акт за преобразуване §18, ал.1 от ЗПУО

7. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

8. Официален адрес на ЦПЛР

гр. Смолян, бул. "България" №5

9. Населено място и адрес/и на други сгради на ЦПЛР, ако има такива

 

10. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора ЦПЛР

Гинка Михайлова Михайлова, гр. Смолян, ул. "Хр. Смирненски" №37, 0892 220 069

11. Служебен телефон, електронен адрес и сайт на ЦПЛР

0892 220 069; [email protected]; http://www.odk-smolyan.eu/

Център за подкрепа за личностно развитие - УО "Васил Димитров" - Смолян

ВПИСВАНЕ №1 - 05.01.2017 ГОДИНА

ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА СЛУЖЕБНО ВПИСВАНЕ

1. Пълно наименование на центъра за подкрепа за личностно развитие

Център за подкрепа за личностно развитие - УО "Васил Димитров" - Смолян

2. Вид

общински ЦПЛР

3. Вид финансиране

общинско, делегиран бюджет

4. Указание за дейностите

Заповед №1026 / 30.11.2016 г. на Кмета на Община Смолян

5. БУЛСТАТ / ЕИК на центъра за подкрепа за личностно развитие

БУЛСТАТ - 120003460

6. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на ЦПЛР

Акт за откриване №133 / 03.02.1999 г.; Акт за преобразуване §18, ал.1 от ЗПУО

7. Област, община, населено място

Смолян, Смолян, град Смолян

8. Официален адрес на ЦПЛР

гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" №30

9. Населено място и адрес/и на други сгради на ЦПЛР, ако има такива

 

10. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора ЦПЛР

Павлина Иванова Марковска, гр. Смолян, ул. "Елица" №2; 0877 61 1688

11. Служебен телефон, електронен адрес и сайт на ЦПЛР

0301/6-98-26; [email protected];  http://www.uo-smolian.free.bg/