> Начало > Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, МАНДАТ 2015 - 2019 ГОДИНА

Декларации по чл.12, т.1, т.2, т.3 във връзка с чл.5 и чл.12, т.2, във връзка с чл.14 и от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, МАНДАТ 2015 - 2019 ГОДИНА

Декларации по чл.12, т.1, т.2, т.3 и т.4 във връзка с чл.5 и чл.12, т.2, във връзка с чл.14 и от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяваме на конфликт на интереси

АРХИВ НА МАНДАТ 2011-2015 ГОДИНА

Декларации по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси