> Начало > Устройство на територията

Устройство на територията

ПРЕДСТОЯЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЯТ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.12.2022

С Решение №955 от Протокол №38/25.08.2022 год. на Общински съвет Смолян е Одобрен Общ устройствен план на Община Смолян; част : Градоустройство; фаза : Окончателен проект.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН – ГРАФИЧНА ЧАСТ

Схемите на ОУП може да изтеглите от прикачените файлове

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

Дирекция "Устройство на територията"

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

На главен архитект на община Смолян

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ ПО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ

На главен архитект на община Смолян

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПО ЧЛ.147А ОТ ЗУТ

На главен архитект на община Смолян

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА

Публичен регистър по ЗУЕС