> Начало > Финанси, счетоводна дейност и бюджет

Финанси, счетоводна дейност и бюджет

Проверка и заплащане на задължения чрез виртуален пос терминал

Уведомяваме всички физически и юридически лица, че от 17.02.2023г. в интернет страницата на Община Смолян Ви предоставяме възможност да проверите и заплатите всички задължения към общината чрез виртуален пос терминал:

разплащане на местните данъци и такси от касите на EasyPay

Всеки гражданин може да плати данъците си лесно, евтино и бързо, от която и да е каса в страната, съобщавайки само своето ЕГН за физическо лице или ЕИК за фирма.

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН КЪМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, КЛОН СМОЛЯН

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

БЮДЖЕТИ И ОТЧЕТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПРОВЕРКА И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ

Проверка и заплащане всички задължения към общината чрез виртуален пос терминал

МЕСТНИ ПРИХОДИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ МДТ И НАРЕДБИ

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И СМЕТКОПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА СМОЛЯН СМЕТКОПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2014 ГОДИНА

МОНЕТЕН ДВОР НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

„Монетен двор“ ЕАД е търговско дружество с предмет на дейност производство на всички разменни и възпоменателни монети, използвани като законно платежно средство на територията на Република България.