> Начало > Финанси, счетоводна дейност и бюджет

Финанси, счетоводна дейност и бюджет

разплащане на местните данъци и такси от касите на EasyPay

Всеки гражданин може да плати данъците си лесно, евтино и бързо, от която и да е каса в страната, съобщавайки само своето ЕГН за физическо лице или ЕИК за фирма.

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН КЪМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, КЛОН СМОЛЯН

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

БЮДЖЕТИ И ОТЧЕТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ МДТ И НАРЕДБИ

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И СМЕТКОПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА СМОЛЯН СМЕТКОПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2014 ГОДИНА