> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

16.01.2024

По плана на с. Турян, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0049 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.01.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Хан Пресиян“.

ЗАПОВЕД №РД-0048 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.01.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Дичо Петров“.

СЪОБЩЕНИЕ

11.01.2024

ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ“, ГР. СМОЛЯН

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.01.2024

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.01.2024

Във връзка с Решения №№6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и №51 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 12.12.2023 год., протокол №4

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

03.01.2024

„Автогара, паркинг и техническа инфраструктура“, в ПИ № 69345.6.80, част от ПИ №69345.6.308, и част от ПИ №69345.6.1139 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

02.01.2024

По издадени Заповеди №УТР-111, №УТР-112, №УТР-113 и №УТР-114 от 22.12.2023 г. на Кмета на Община Смолян

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

29.12.2023

Явили се на интервю по обявения прием на документи за заемане на длъжността Сътрудник „Социални дейности“

ЗАПОВЕД №РД-1498 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.12.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, във връзка с провеждане на новогодишните празници по случай Новата 2024 г. и с цел осигуряване на обществен транспорт за гражданите и гостите на община Смолян, след ...

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 346 347 >