> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ-ПУП-ПРЗ

28.02.2024

Местност „ИМАРЕТ ДЕРЕ“, землище на с. Кутела, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.02.2024

Подписана и представена Заповед №УТ-002/24.01.2024 г. на Кмета на Община Смолян и във връзка с бъдещата застройка в кв.6 по плана на с. Славейно.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.02.2024

Подписана и представена Заповед №УТ-183/22.12.2023 г. на Кмета на Община Смолян и във връзка с имот в кв.6 по плана на с. Виево.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

23.02.2024

„Ваканционно селище“, в поземлен имот с идентификатор 14605.9.264 в м. „Барема“, землище на с. Гела, общ. Смолян, обл. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

22.02.2024

В кв.30 по плана на с. Гела, общ.Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0174 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

13.02.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Наталия“ и ул. "Родопи".

ЗАПОВЕД №РД-0168 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

09.02.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Баба Тонка“.

ЗАПОВЕД №РД-0167 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

09.02.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Наталия“.

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

06.02.2024

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

05.02.2024

По издадени Заповеди №УТР-002, №УТР-003, №УТР-004, №УТР-005, №УТР-006, №УТР-007 и №УТР-008 от 02.02.2024 г. на Кмета на Община Смолян

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 349 350 >