> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП

28.04.2022

В кв.27, кв. Устово, гр. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129 АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.04.2022

Заповед №УТ-005/28.01.2022 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

28.04.2022

Открита е процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Черна

ЗАПОВЕД №РД-0384 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.04.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по ул. “Перелик“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.04.2022

По кадастралната карта на гр. Смолян, м. “Варадил“, общ. Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.04.2022

На поземлен имот с идентификатор 81520.3.43 в местност „Мирчово“, землище на с. Чокманово.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

19.04.2022

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

18.04.2022

Заповеди от № УТ-034 до №УТ-040 включително

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.04.2022

С Решение №723 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.01.2022 год., протокол №31

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.04.2022

С Решение №722 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.01.2022 год., протокол №31

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 271 272 >