> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

08.11.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди от №УТР-088 до №УТР-091

Съобщение №УТ 000 776

08.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-106/22.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

06.11.2019

Във връзка с провеждането на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Търън, с. Сивино и с. Горово

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

06.11.2019

Списък на лицата, допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността „Социален работник“

ЗАПОВЕД № АП-03-18-398-2 ОТ 04.11.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

04.11.2019

Свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет - Смолян на 08.11.2019 г. от 10.00часа в сесийната зала на Община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-1179 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.10.2019

За въвеждане движение с ограничена пропускливост за всички МПС в с. Момчиловци.

ЗАПОВЕД №РД-1177 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.10.2019

Заповед по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, които се извършват на територията на община Смолян през 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

30.10.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №1263 и Решение №1264....

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

30.10.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадена Заповеди от №УТР-084 до №УТР-087 на Кмета на Община Смолян.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

29.10.2019

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ГР. СМОЛЯН, КВ. КАПТАЖА за длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – 1 щ. бр. За услугата „Формиране и развитие на родителски умения – 1 ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 198 199 >