> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0018 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.02.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

ЗАПОВЕД №РД-0013 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.02.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

ЗАПОВЕД №РД-0011 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.02.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

ЗАПОВЕД №РД-0010 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.02.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

ЗАПОВЕД №РД-0008 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.02.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ

30.01.2024

Oдобрена преписка- Подробен устройствен план- план за регулация в кв.4г по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ

30.01.2024

Одобрена преписка - Подробен устройствен план- план за регулация в кв.19 по плана на с.Долно Влахово, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН

29.01.2024

Заповеди на директора на ОДЗ-Смолян, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

29.01.2024

Публичeн търг с тайно наддаване за учредяване възмездно вещно право на строеж за изграждане на жилищна сграда .

ЗАПОВЕД №РД-0105 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.01.2024

Въвеждане на ограничение на скоростта от 30 км / час по ул. “Хан Пресиян“ в двете посоки.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 346 347 >